Модерни медицински технологии и продукти за специалисти

Нашите продукти

Vivostat

Vivostat представлява иновативен патeнтован биотехнологичен процес, позволяващ надеждно, стерилно и безопасно приготвяне на автоложно (от собствена кръв) фибриново лепило.

MED Pro

MED Pro обединява редица животоподдържащи медицински продукти и консумативи в областта на урологията, радиологията, гастроентерологията, онкологията и гинекологията.

Barco Uniforms

Високотехнологично медицинско облекло

Искате униформата ви да се почиства лесно, да не задържа петна?

 Soil release технологията се среща в много работни облекла – индустриални или в услугите. Представлява покритие върху текстила, който пречи на течности и прахове да се пропият в тъканта. Така прането на дрехата става много по-лесно, защото петното остава на повърхността ѝ. Това е възможно защото покритието създава повърхностно напрежение върху плата, което кара течностите или праховете, които са попаднали на облеклото, да стават на капки и по-бавно да попиват.
С медицинските облекла на Barco имате добавената стойност на удобство и красив дизайн.

Перете и обличате!!!