fbpx

Модерни медицински технологии и продукти за специалисти

Нашите продукти

Vivostat

Vivostat представлява иновативен патeнтован биотехнологичен процес, позволяващ надеждно, стерилно и безопасно приготвяне на автоложно (от собствена кръв) фибриново лепило.

MED Pro

MED Pro обединява редица животоподдържащи медицински продукти и консумативи в областта на урологията, радиологията, гастроентерологията, онкологията и гинекологията.

THD Lab

THD е нискоинвазивна хирургическа интервенция. При нея с помощта на доплер се локализират, и в последствие лигират, разклоненията на горната ректална артерия, които при определени обстоятелства стават причина за появата на хемороиди.

Barco Uniforms

Високотехнологично медицинско облекло

Искате униформата ви да се почиства лесно, да не задържа петна?

 Soil release технологията се среща в много работни облекла – индустриални или в услугите. Представлява покритие върху текстила, който пречи на течности и прахове да се пропият в тъканта. Така прането на дрехата става много по-лесно, защото петното остава на повърхността ѝ. Това е възможно защото покритието създава повърхностно напрежение върху плата, което кара течностите или праховете, които са попаднали на облеклото, да стават на капки и по-бавно да попиват.
С медицинските облекла на Barco имате добавената стойност на удобство и красив дизайн.

Перете и обличате!!!