fbpx

За лекари

Модерни медицински продукти и технологии за специалисти, които държат на качеството и репутацията си.

Нашите продукти

Vivostat

Vivostat представлява иновативен патeнтован биотехнологичен процес, позволяващ надеждно, стерилно и безопасно приготвяне на автоложно (от собствена кръв) фибриново лепило.

MED Pro

MED Pro обединява редица животоподдържащи медицински продукти и консумативи в областта на урологията, радиологията, гастроентерологията, онкологията и гинекологията.

THD Lab

THD е нискоинвазивна хирургическа интервенция. При нея с помощта на доплер се локализират, и в последствие лигират, разклоненията на горната ректална артерия, които при определени обстоятелства стават причина за появата на хемороиди.