Автоложно фибриново лепило Vivostat

Какво е Vivostat?

Vivostat представлява иновативен патeнтован биотехнологичен процес, позволяващ надеждно, стерилно и безопасно приготвяне на автоложно (от собствена кръв) фибриново лепило.

Лепилата са класифицирани като Vivostat PRP – на базата на тромбоцити плазма и Vivostat PRF – на базата на тромбоцити фибрин.

Vivostat може да се прилага както при открити, така и при ендоскопски оперативни интервенции в различни случаи като сърдечна, гръдна, ортопедична и неврохирургия, лечение на рани и много други.

 

Какво са Vivostat PRP и Vicostat PRF?

Vivostat PRP обезпечава бърза и надеждна хемостаза като намалява до минимум кръвозагубата по време на операции и осигурава бързо и безшевно слепване на тъканните повърхности.

Vivostat PRF е революционен продукт в тъканната регенерация. Чрез комбиниране на разтвор за фибринов уплътнител с концентрат от тромбоцити едновременно се набавя носител за контролирано освобождаване и средство за съдово врастване.

Какво е Vivostat Co-Delivery?

Vivostat Co-Delivery е иновативна система, която дава възможност за съвместно приложение на антибиотици, химиотерапевтици, обезболяващи медикаменти и стволови клетки, извлечени от костен мозък или мастна тъкан посредством фибриновото лепило Vivostat PRP или Vivostat PRF.

За разлика от биолепилата, съществуващи на пазара, фибриновите компоненти, извлечени чрез технологията Vivostat, имат редица предимства. Най-важните сред тях са липсата на съставки, които биха могли да предизвикат алергични, токсични и имунологични реакции при пациентите.

Какви са компонентите на Vivostat?

Процесът е напълно автоматизиран и се състои от три компонента:

  1. Процесорна единица

Процесорната единица се използва за обработка на кръвта на пациента и подготвя разтвора за фибриновото лепило Vivostat PRP или Vivostat PRF.

  1. Апликационна единица

Апликаторът контролира подаването на разтвора Vivostat върху тъканта.

  1. Комплект за еднократна употреба

Комплектът за еднократна употреба съдържа всички елементи, необходими за приготвяне и нанасяне на фибриновото лепило Vivostat PRP или Vivostat PRF. Предлага се с набор от различни устройства, всеки от които е оптимизиран за възможните видове приложения на технологията.

За компанията Vivostat

Vivostat A/S е частна компания, създадена в т. нар. медиконова долина – хъб за биотехнологии на територията на Дания и Швеция.

Vivostat A/S разработва, произвежда и предлага на световния пазар системата Vivostat, която се продава чрез директни продажби и дистрибуторска  мрежа в цяла Европа, Азия и Близкия изток.

За повече информация относно системата Vivostat посетете сайта на компанията.