fbpx

Хипербарна оксигенна терапия при лекуване на болка

Хипероксията, произведена от хипербарна оксигенна терапия, създава серия физиологични ефекти с множество ползи.

Сред тях са аналгетично и противовъзпалително действие и последващо облекчаване при всички патологии, които причиняват болка.

При възпалителни процеси, които причиняват болка, хипербаричният кислород намалява производството на възпалителни интерлевкини, например интерлевкин 1, интерлевкин 6, тумор некротизиращ фактор-алфа и увеличава производството на противовъзпалителни интерлевкини като интерлевкин 10.

Хипербарната кислородна терапия генерира нехипоксична вазоконстрикция и намалява оттока. Екстравазацията на течности допринася за нейното действие в процесите, при които възпалението причинява болка. Ето защо

може да бъде полезна при следхирургично възстановяване, тежки травми, изгаряния и сложни рани.

Хипербаричният кислород също така насърчава периферната регенерация на аксоните, индуцира автофагия на увредени митохондрии, подобрява трансмисионния потенциал на нервите, функционалността на митохондриите и възстановява синаптичната трансмисия.

Намалява невропатичната болка при патологии като увреждания на гръбначния мозък, тригеминална невралгия, фантомна болка в крайниците, невропатични рани, електрически изгаряния, ишиас, невропатична болка след химиотерапия, централна невропатична болка след инсулт и болка в периферните съдове.

Хипербаричният кислород произвежда ендогенни опиоидоподобни пептиди с мощен аналгетичен механизъм на действие. Поради тази причина е много полезно лечение като допълнение за справяне с раковата болка.

При дисфункционални невросензорни синдроми беше показано, че мозъчната перфузия, генерирана от хипероксия, възстановява функционалността и намалява сенсибилизацията на централната нервна система към ноцицептивни стимули. Ректификацията на мозъка води до

намаляване на болката, умората и безпокойството и подобряване на двигателната функционалност при пациенти с фибромиалгия, хронична умора и сложна регионална болка.

Едновременното действие върху регенерацията на тъканите, заздравяването и намаляването на възпалението е полезно при патологии с болка поради увреждане на тъканите. ХБОТ не само намалява болката при рани, но също така ускорява лечебния процес и намалява причината за болката. Това се случва при различни хронични язви като диабетни язви, съдови язви и съдови заболявания, свързани с ревматични заболявания.

Този процес на регенерация на тъканите се среща и при артрит и остеоартрит, където хипербаричният кислород има аналгетично действие, намалява апоптозата, произвежда регенерация на хрущяла, намалява хипоксията в ставата и значително намалява възпалението и болката.

Поради всички тези физиологични ефекти, предизвикани от хипероксията по системен и едновременен начин, хипербарната кислородна терапия е допълнително терапевтично средство при различни патологии с болка, дори при хронична и невропатична болка с трудно разрешаване.

Към оригинала на статията:  https://en.biobarica.com/news/ 

Sources:

  1. Ding Y, Yao P, Hong T, et al. The analgesic effect of early hyperbaric oxygen treatment in chronic constriction injury rats and its influence on nNOS and iNOS expression and inflammatory factor production Mol Pain. 2018; 14:1-11
  2. Efrati, S., Golan, H., Bechor, Y., Faran, Y., Daphna-Tekoah, S., Sekler, G., Fishlev, G., Ablin, J.N., Bergan, J., Volkov, O., Friedman, M., Ben-Jacob, E. y Buskila, D. Hyperbaric Oxygen Therapy Can Diminish Fibromyalgia Syndrome – Prospective Clinical Trial. PLoS ONE. 2015; 10(5): e0127012.
  3. Ramallo L, Verdini F, Jordá- Vargas L. Terapia de oxigenación hiperbárica en el tratamiento del dolorRev. Hosp. Ital. B.Aires 2019; 39(3):81-5.
  4. Izquierdo-Alventosa R , Inglés M, Cortés-Amador S, Gimeno-Mallench L, Sempere-Rubio N, Chirivella J, Serra-Añó P. Comparative study of the effectiveness of a low-pressure hyperbaric oxygen treatment and physical exercise in women with fibromyalgia: randomized clinical trial. Ther Adv Musculoskel Dis 2020, Vol. 12: 1–14
  5. Zelinski LM, Ohgami Y, Chung E, Shirachi DY, Quock RM. A prolonged nitric oxide-dependent, opioid-mediated antinociceptive effect of hyperbaric oxygen in mice. J Pain 2009; 10 (2): 167-72.
  6. Zhao B, Pan Y, Xu H, et al. Hyperbaric oxygen attenuates neuropathic pain and reverses inflammatory signaling likely via the Kindlin-1/Wnt-10a signaling pathway in the chronic pain injury model in rats. J Headache Pain. 2017;18(1):1-8.