Фибромиалгия и синдром на хроничната умора

Фибромиалгия (Fibromyalgia fibro-myalgia syndrome – FMS) е неврологично заболяване, при което пациентите имат нарушения във възприятията за болка. Фибромиалгия(ФМ) представлява нарушение в регулацията на болката в резултат на намален праг на възприятие към болкови дразнители. Промени в начина по който мозъкът обработва и разпознава болката.

Симптомите на фибромиалгията възникват и от лоша оксигенация на определени точки на мускулите и кожата над тези точки. Тази липса на оксигенация е резултат от намален брой капиляри (малки терминални кръвоносни съдове), свързана и с удебелени капилярни стени.

Симптомите се изразяват в тревожност и депресия, нарастваща чувствителност или болка в определени точки на тялото, неконтролируемо и съвсем безпричинно чувство на умора. Може да се усеща болка във всички части на тялото. Има силна болезненост при натиск на определени точки, които са симетрично разположени – раменните, колене, тазовите стави и др. При фибромиалгията  се наблюдават разстройство на съня, влошено настроение и отоци по тялото.

Проучвания в САЩ и Канада показват, че Фибромиалгията засяга 1,5% от популацията на възраст 12 години и повече. Синдромът на хроничната умора засяга 1,4% от една и съща целева популация, докато 0,3% страдат както от фибромиалгия, така и от синдром на хронична умора. Жените представляват 80% от всички случаи на фибромиалгия. Половината от засегнатите са на възраст между 40 и 60 години.

Клинични прояви:

Фибромиалгията може да бъде:

 • Първична – с хроничен ход, с всички класически характеристики.
 • Вторична – в асоциация с друго ревматично заболяване.
 • Реактивна – възниква при стрес и изчезва след възстановяване.

Болката е основният симптом и на него се основават критериите за поставяне на диагноза. В началото болката е локализирана – шиен, гръден или поясен отдел двустранно, на нивото на раменете, след което се превръща в дифузна и хронична. Болката е постоянна, по-силна при физическа активност, но присъства и в покой. Описва се от болните като пареща, опасваща, ирадиираща, режеща, спазматична.

Болните с ФМ се оплакват от постоянна умора. Тя е налице още сутрин при събуждане, придружена е с усещане за сутрешна скованост, понякога присъства до следобяд. Нарушения в съня се наблюдават при 80% от бол­ните с ФМ, а 25% развиват депресия, следствие на болковата симптоматика. Наблюдават се и вегетативни нарушения при голяма част от пациентите.

Медикаментозна терапия:                      

 • аналгетични антиконвулсанти;
 • антидепресанти;
 • миорелаксанти;
 • серотонин и норепинефрин инхибитори (SNRIs).

Стандартна практика е да се предписват няколко класа медикаменти за лечение на фибромиалгия, като над 1/3 от пациентите приемат 4 и повече лекарства, като във висок процент от случаите симптомите се повлияват слабо или ефектът от терапията е нулев. Всички тези медикаменти притежават редица странични неблагоприятни ефекти върху организма на чoвек.

Синдром на хроничната умора

известен още като болест на непоносимост към системни натоварвания или миалгичен енцефаломиелит, е разстройство, характеризиращо се с дългогодишна умора от повече от 6 месеца. Представлява състояние, характеризиращо се с усещането за силна, необяснима умора, засилваща се от полагането на физическо усилие, интелектуален труд или емоционален стрес. Усещането за умора е съпроводено с упадък на когнитивните функции (внимание, памет, концентрация, възможност за справяне с поставените задачи, планиране на задачите, мускулни болки, болки в ставите, нарушение на съня и т.н.) и влошаване качеството на ежедневно функциониране.

Хипербарната кислородна терапия (HBOT)                

 • може успешно да прекъсне порочния цикъл на болка и микроциркулаторно увреждане, като доставя така необходимия кислород на дисфункционалните мускули и неадекватно функциониращи мозъчни структури.Клинично проучване, включващо 60 пациенти, показва, че 40 хипербарични кислородни сесии могат да коригират мозъчната функция за обработка на болка въз основа на SPECT изображения.

По подобен начин при хора със синдром на хронична умора, хипербарната кислородна терапия може да помогне за подобряване на доставката на кислород до мозъка, като по този начин намали тежестта на симптомите.

Предимства на хипербарната кислородна терапия (HBO) при синдрома на фибромиалгия и хронична умора

 • Пренасочва ненормална обработка на болката и мозъчната активност към тези на здравите хора
 • Доставя кислород към слабо оксидирани мускули и кожа, като ефективно нарушава цикъла на болка-хипоксия (нисък кислород)
 • Предотвратява натрупването на млечна киселина в мускула, като по този начин намалява мускулната умора
 • Подобрява способността за физически и умствени усилия
 • Оптимизира нивата на азотен оксид (мощна сигнална молекула, за която се смята, че участва в обработката на болката) в мозъка, като потенциално спомага за намаляване на интензивността на болката
 • Намалява тежестта на симптомите и подобрява качеството на живот

Хипербарна Кислородна Терапия&Фибромиалгия

Мускулна оксигенация

Възстановяване на аеробния метаболизъм

Корекция на хипоксия, тъканна ацидоза

Модулиране на NO активността и оксидативния стрес

Промяна на серотонинергичната система

Модулация на възпалителния отговор

50 пациенти с FM, 90 минути, 2.0 ATA, x 15 –  Намаляване силата на болката и  брой точки на усещането и, увеличаване на прага на болката ( Yildiz S, et al. A new treatment modality for fibromyalgia syndrome: Hyperbaric oxygen therapy. J Int Med Res 2004 May-Jun; 32(3): 263-7)

Препоръчва се два или три пъти годишно по 10 сеанса ХБКТ

60 минути 1.4 – 2.4 АТА (абсолютни атмосфери)

Уместно е паралелно провеждане на когнитивно-поведенческа терапия, аеробни упражнения, балнеотерапия, диетолечение и масаж.

 

За повече информация: свържете се с д-р Румен Златев д.м.

тел. 0888933471

email: roumenzlatev@abv.bg