Настоящите Общи условия уреждат условията за достъп, използването и покупко-продажбата на медицинско облекло (наричани по- нататък за краткост „Продукти“) чрез онлайн платформа, находяща се на електронен адрес https://www.capresto.eu/newsite (наричана по-нататък за краткост „Платформа“). Уведомяваме Ви, че е възможно едностранно да променим съдържанието на Платформата, както и настоящите Общи условия, като промените ще бъдат публикувани по същия начин, по който е публикуван настоящият документ.

Предоставянето на някои от услугите на Платформата може да бъде предмет на отделни специфични условия, като това ще бъде указано във всеки конкретен случай или ще бъдете изрично уведомени за това. В случай на противоречие между специфичните условия и настоящия документ, предимство имат конкретните специфичните условия.

     I. Данни за продавача- притежател на Платформата.

Продавач по смисъла на Закона за защита на потребителите, както и притежател на Платформата е: “КАПРЕСТО” ЕООД, регистрирано в Търговски регистър при Агенцията по Вписванията под ЕИК: 200886388, със седалище и адрес на управление в гр. София, П.К. 1415 р-н Витоша, ж.к. Драгалевци, ул. Витошка зорница № 3Г, секция 7, ап. 3-4, (наричан по- нататък за краткост “Доставчик” или “Ние”).

Данни за контакт:

Телефон: +359 887 96 08 23
Имейл: office@capresto.eu
Адрес за контакт: гр. София, ул. “Райко Жинзифов” №4

     II. Условие за достъп и ползване на Платформата

Достъпът до Платформата предполага Вашето съгласие с условията за нейното ползване.

     1. Интелектуална собственост

Доставчикът е титуляр на правата на интелектуална собственост или притежава разрешение за ползване от съответния титуляр по отношение на Платформата и цялото й съдържание включително, но не само, по отношение на всички текстове, снимки, илюстрации, лога, марки, графики, дизайни, интерфейси, бази данни и други. Доставчикът запазва всички права върху Платформата и съдържанието й, като предоставяйки Ви достъп до тях, Вие получавате единствено разрешение за нейното ползване по предназначение, в никакъв случай този достъп не може да се тълкува като предоставяне на права върху същите.

Забранява се ползването на обекти на авторско право, индустриална собственост и други, представени на Платформата, без изричното съгласие на Доставчика, независимо дали титуляр на същите сме ние или трети лица.

Платформата и нейното съдържание не могат да се използват за търговски цели без изричното съгласие на Доставчика.

Забранява се използването на Платформата и нейното съдържание за забранени от закона цели.

В случай, че изпращате каквато и да еинформация до Доставчика, Вие декларирате и гарантирате, че същата не нарушава права на интелектуална или индустриална собственост, търговска тайна или други правата на трети лица.

     2. Правила за ползване

Забранява се достъпът или използването на Платформата по незаконен или непозволен от Доставчика начин, независимо със или без търговска цел. По-конкретно забраняват се следните неизчерпателно изброени действия:

 • Използването на Платформата по начин, който може да причини щети, прекъсвания, неефективност или дефекти в нейната работа или в устройствата на трети лица;
 • Използването на Платформата за предаване, инсталиране или публикуване на какъвто и да е било вирус, злонамерен код или други подобни програми или файлове;
 • Използването на Платформата по начин, който представлява нарушение на правата на Доставчика или на трети лица;
 • Използването на Платформата за публикуване или разпространение на съдържание с клеветнически, обиден, расистки, вулгарен, унизителен или друг характер, който противоречи на закона, морала или обществения ред;
 • Използването на Платформата с фалшива самоличност или предприемането на други действия, които могат да доведат до объркване относно идентичността Ви или произхода на съобщението;
 • Достъп или използване на Платформата чрез нарушение на сигурността хакван или фалшифициране, извличане на пароли или други незаконни средства;
 • Нарушаване или опит за нарушаване на мерките за сигурност или удостоверяване на Платформата или на която и да е мрежа, свързана с нея, или мерките за сигурност или защита на съдържанието, съхранявано на Платформата;

В случай на нарушение на някое от горепосочените забрани, Доставчикът си запазва правото да предприеме необходимите мерки за предотвратяване на вреди, както и да търси обезщетение от Вас за настъпили такива.

     3. Отговорност

Доставчикът е предприел всички необходими мерки в рамките на възможностите си, за да гарантира правилното функциониране на Платформата и да сведе до минимум грешките в системата както от техническа гледна точка, така и по отношение на публикуваното съдържание, както и за да избегне съществуването или предаването на вируси и други вредни компоненти за компютърните системи на потребителите.

Независимо от това, Доставчикът не гарантира и не носи отговорност за:
(i) непрекъснатостта на услугите и/или функционалностите на Платформата;
(ii) липсата на грешки в съдържанието;
(iii) отсъствието на вируси или други вредни компоненти на Платформата или на сървъра, на който се намира;
(iv) неуязвимостта на Платформата или невъзможността за нарушаване на мерките за сигурност;
(v) вредите, които биха могли да настъпят от трето лице, което нарушава Общите условия, правилата или системите ни за сигурност.

Доставчикът няма задължение да контролира съдържанието, предавано или доставяно от трети лица, освен в случаите, в които това се изисква от действащото законодателство или когато се изисква от компетентен съдебен или административен орган.

     4. Спиране на достъп

Доставчикът може да спре или ограничи достъпа до Платформата по всяко време, със или без предварително уведомяване на потребителите, които нарушават настоящите Общи условия.

     5. Лични данни

Личните данни, които предоставяте при използване на Платформата ще бъдат обработвани съгласно Политиката за поверителност на Доставчика в съответствие с приложимото законодателство за защита на личните данни.

     III. Условия за онлайн продажба

Приемайки настоящите Условия преди завършване на поръчката, Вие сключвате с Нас договор за покупко-продажба, който има всички последици, предвидени в приложимото законодателство. Договорът може да бъде сключен на български.

     1. Технически стъпки по сключване на договора

Договорът за покупко-продажба между нас се сключва по следния начин:

 • На първо място е необходимо да влезете в Платформата, находяща се на електронен адрес: https://www.capresto.eu/newsite и да отидете на секция „Магазин“ в горния десен ъгъл.
 • Като следваща стъпка, направете своя избор на Продукт от посочените. За да разгледате подробната информация за даден Продукт трябва да отворите линка към него.
 • Можете да достъпите продуктите и през секция „За Лекари“ и „За Пациенти“ в страницата.
 • За да добавите Продукта към количката си следва да изберете количество и да натиснете бутона „Купи“.
 • По отношение на Продукт, представляващ медицинско облекло, преди да добавите избрания от Вас продукт към кошницата, следва да изберете и желания от Вас размер.
 • По всяко време преди завършване на поръчката можете да прегледате и избраните от Вас продукти от количката, където ще намерите и информация за техните характеристики, избраното количество, тяхната цена с включени всички данъци и такси, цена за доставка, както и крайната цена, която ще заплатите за Продуктите плюс доставка. Можете да промените избора като изтриете или добавите Продукти или промените техните количества, като имате имате възможност и за въвеждане на промоционален код, след което следва да изберете бутона „Обновяване на количка“.
 • За да приключите поръчката следва да изберете опцията „Приключване на поръчката“ от Вашата количка. След това ще бъдете препратени към форма за попълване на Вашите идентификационни данни и данни за фактуриране и доставка, като на този етап отново ще видите информация за Продуктите.
 • Преди завършване на покупката можете да изберете и да получавате маркетингови съобщения от нас, свързани с нашите продукти и промоции, като изрично изразите желанието си, поставяйки отметка в предоставеното за целта квадратче. Можете да се откажете от получаването на маркетингови съобщения по всяко време като изразите желанието си на посочените от нас данни за контакт или като последвате предоставения за това линк във всяко едно от електронните писма, които Ви изпращаме.
 • С натискане на бутона „Поръчай“ изпращате окончателно Вашата поръчка на Доставчика, като преди това следва да се съгласите с Общите Условия и Политиката за поверителност. Като следваща стъпка ще получите от нас автоматичен имейл с потвърждение за получаване на поръчката, както и информация за нея.

     2. Продукти

Доставчикът предоставя ясна, точна и изчерпателна информация за Продуктите, които се предлагат чрез Платформата. Доставчикът си запазва правото да променя информацията относно определени Продукти в случай на промяна в условията, количеството, разполагаемост на размери, както и в случай на промоции, като всяка промяна бива актуализирана в Платформата. В случай на неясноти относно даден Продукт или условията около продажбата му, можете да отправите запитване на посочените по-горе данни за контакт.

Крайната цена на Продуктите, които предлагаме, с включени всички данъци и такси е посочената във всеки един момент на Платформата. Всички Наши цени са в български левове. Доставчикътможе едностранно да променя цените на Продуктите, като цената на даден Продукт не може да бъде променяна, ако процесът на покупко-продажба е започнал. Цената и условията за доставка са уредени в настоящите Общи условия, раздел “Доставка”.

     3. Плащане и фактуриране

Плащането на Продуктите се извършва единствено с наложен платеж при доставка на Продуктите.

Всички поръчки се фактурират от страна на Доставчика в български лева и съгласно предвидения ред в Закона за ДДС и Закона за счетоводството.

     4. Доставка

Всички доставки на поръчаните Продукти се извършват до посочен от Вас адрес, като системата автоматично показва дължимата сума, която следва да бъде заплатена преди приключване и потвърждаване на поръчката. Крайната цена за доставка е в български лева и с включени всички данъци и такси. Доставките се извършват от куриерска фирма, като стойността на доставката се изчислява на базата на грамажа на съответната стока и разстоянието до посочения адрес. Срокът за доставка е в рамките на 2-5 работни дни за цялата страна.

     5. Право на отказ и рекламации

Вие имате право, без да дължите обезщетение или неустойка и без да посочвате причина, да се откажете от сключения с нас договор в срок от 14 дни, считано от датата на приемане на стоката. За целта следва да използвате единния формуляр за отказ от договора (Приложение №1 към настоящите Общи условия) към който да приложите документите, удостоверяващи извършената покупка от Ваша страна (касов бон, фактура, товарителница) и да го изпратите на горепосочения адрес за контакт.

Когато искате да упражните правото си на отказ, трябва да ни информирате за решението си преди изтичането на горепосочения 14 дневен срок.

Ако упражните правото си на отказ, ние ще Ви възстановим платената сума, включително разходите за доставка, без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сме били уведомени за решението Ви. Ще възстановим тези суми, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната транзакция, освен ако не сте изразили изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с допълнителни разходи. Нямаме задължение да възстановим допълнителните разходи за доставка на стоките, когато Вие сте избрали начин на доставяне на Продуктите, различен от най-евтиния вид стандартна доставка, предлагана от нас. Вие следва да ни изпратите обратно или предадете на място Продуктите без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която сте ни съобщили за решението си да се откажете от договора. Преките разходи за връщането на стоките са за Ваша сметка. . Ние можем да задържим връщането на сумите докато не получим Продуктите или докато не ни представите доказателство, че сте изпратил стоките обратно, в зависимост от това, кое от двете се е случило по-рано.

Горепосоченото право на отказ не се прилага в следните случаи:

 • за доставка на стоки, изработени по Ваша поръчка или съобразно Вашите индивидуални изисквания;
 • за доставка на стоки, които поради своето естество могат да влошат качеството си или имат кратък срок на годност;
 • за доставка на запечатани стоки, които са разпечатани след доставката им и не могат да бъдат върнати поради съображения, свързани с хигиената или защита на здравето;
 • за доставка на стоки, които след като са били доставени и поради естество им са се смесили с други стоки, от които не могат да бъдат отделени.

При несъответствие на Продукта с договора за продажба Вие имате право да предявите рекламация съгласно разпоредбите на Закона за защита на потребителите.

В случай, че упражните правото си на отказ или предявите рекламация, Вие сте длъжен да върнете Продукта в неизползван вид и годен за продажба и последваща употреба от други потребители. При съмнение, че Продуктът е използван и/или преработван, третиран с препарати и/или химикали, Доставчикът си запазва правото да откаже правото на възстановяване на цената и връщане на стоката по хигиенни и здравословни съображения.

В случаите, в които Доставчикът не е производител на Продуктите, представени в Платформата, не носи отговорност вместо него. Във всички случаи на предоставяни търговски гаранции от страна на производител, Доставчикът ще ви информира за това по подходящ начин.

     6. Промоции

Всеки Продукт на промоция е изрично обозначен като такъв, като ясно се посочва и неговата стара цена. Продължителността на промоциите се определя от Доставчика за всяка отделна промоция, като започва от деня, посочен в съобщението за намаление на цените и важи до посочената в него дата или до изчерпване на количествата, но за период не по-дълъг от един месец и не по-кратък от един работен ден.

     IV. Задължения на страните

Двете страни се задължават да спазват всички ангажименти и задължения, поети по силата на настоящите Общи условия, както и съгласно приложимото законодателство. Във връзка с това всяка страна ще предпазва другата от претенции на трети страни, повдигнати по каквато и да е причина, свързана с правата и задълженията, произтичащи от настоящите Общи условия.

Доставчикът не носи отговорност, когато даден Продукт не е наличен или когато доставката му е невъзможна поради непреодолима сила, кражба или загуба, грешка в поръчката или данни, които сте ни предоставили. В тези случаи обаче Доставчикът незабавно ще се свърже с вас, за да намери най-доброто решение на случая.

Доставчикът се задължава да поддържа достоверни и точни съдържанието, данните или информацията за Продуктите, предлагани чрез Платформа, като същите ще отговарят на обявените в Платформата характеристики. Доставичкът не носи отговорност за информацията относно Продуктите, предоставена от трети лица.

Независимо от гореспоменатото, Ви информираме, че снимките и описанията на Продуктите в Платформата, макар и максимално близо до реалните, имат илюстративни функции и е възможно да се наблюдават разминавания с действителния вид и съдържание на Продукта, така че не могат да се правят рекламации на това основание.

Доставчикът е длъжен да изпрати поръчката в подходяща опаковка, като продуктите следва да бъдат получени от Вас в запечатан вид. В случай на разпечатване на стоката от Ваша страна към момента на доставката, това обстоятелство се отбелязва от куриера.

С предаването на Вашата поръчка на куриерската фирма се счита, че Доставчикът е изпълнил ясно и точно своите задължения. Доставчикът не отговаря за лошо или забавено изпълнение от страна на куриерската фирма. Вие имате право да съобщите на Доставчика в случай на лошо изпълнение от страна на куриера, без това да се счита обвързващо за Доставчика.

     V. Общи

При липса на уредба или в случай на празноти, приложение намират Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия, както и българското приложимо законодателство в цялост. Недействителност на дадена разпоредба от Общите условия не води на обща недействителност и невалидност на документа в цялост.

В случай на противоречие между тези Общи условия и уговорки в специален договор между Вас и Доставчика, с предимство се прилагат клаузите на специалния договор.

Текстовете в настоящите Общи условия, произтичащи от задължения на Доставчика съгласно Закона за защита на потребителите са приложими и имат действие единствено по отношение на купувач- физическо лице.

     VI. Приложимо право

За неуредените в тези Общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването им, се прилагат законите на Република България.

За нарушаване на правата, предоставени им по този закон, потребителите и сдруженията на потребителите имат право да подават жалби, сигнали и предложения до контролните органи, изпълняващи функции за защита на потребителите. За тази си цел, всеки потребител има право да сигнализира Доставчика, както и директно да се свърже с компетентният орган – Комисията за защита на потребителите, който може да открие на следните координати: https://kzp.bg/.

Доставчикът е длъжен да разгледа и отговори на всеки сигнал и/или жалба за спор, отправен за разрешаване към него, както и да изпълни всички свои задължения, предвидени в Закона за защита на потребителите.

Вие имате право да отнасяте всички спорове с Доставчика относно изпълнението на този договор към платформата за алтернативно разрешаване на спорове (ОРС) по извънсъдебен ред, достъпна на адрес https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show. В случай на непостигане на съгласие за разрешаване на спора по извънсъдебен ред, страните могат да отнесат спора за разрешаване от компетентния български съд и Комисията за защита на потребителите.

Последно изменение: 20.04.2021г.

Приложение 1

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

– До: “КАПРЕСТО” ЕООД, ЕИК: 200886388, със седалище и адрес на управление в гр. София, П.К. 1415 р-н Витоша, ж.к. Драгалевци, бул./ул. ул. Витошка зорница № 3Г, секция 7, ап. 3-4, Телефон: +359 887 96 08 23, имейл: office@capresto.eu
– С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*
– Поръчано на*/получено на*
– Име на потребителя/ите
– Адрес на потребителя/ите
– Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)
– Дата