През 2018 г. излезе поредната публикация за трансанална хемороидална деартериализация (THD) при лечението на хемороидалната болест.
Минимално инвазивната доплер базирана процедура (THD) се използва над десетилетие за лечение на симптоматична хемороидална болест.  В България се провежда от 2012 г., като всяка година центровете провеждащи процедурата се увеличават. Проучването е проведено от италиански изследователи и е проследило пациенти с най-напреднала хемороидална болест.
Като резултат от 1000 проследени пациента е установено, че постоперативно кървене, болка или уринарна инконтиненция, както и обратната поява на хемороиди се на блюдават в много нисък процент.
Тези резултати още веднъж потвърждават, че ТHD доплер базираната процедура е безопасна и ефективна за лечение на хемороидалната болест и се асоциира с ниска морбидност и рекуренция и много висок процент успеваемост.

Прочетете цялото проучване тук -> https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5830492/